Budowa zbiorników metodą łączenia żelbetu z PEHD

Przedsiębiorstwo SZAGRU specjalizuje się w technologii projektowania, realizacji budowy, zbiorników naziemnych, podziemnych, cylindrycznych, prostopadłościennych wykonywanych metodą łączenia technologii żelbetu z PEHD.

Większość obecnie realizowanych zbiorników do magazynowania płynów wykonywana jest tradycyjną metodą w postaci zbrojonej zalewanej ściany żelbetowej. Niedogodnością i utrudnieniem tej metody jest: uzyskanie szczelnego szalowania dla prawidłowego zabetonowania konstrukcji, uzyskanie szczelnego zbiornika żelbetowego, zabezpieczenie zbrojenia ścian zbiornika przed korozją, zabezpieczenia betonu przed starzeniem i oddziaływaniem agresywnych mediów, w przypadku zbiornika do magazynowania wody pitnej należy wykonać nałożenie dodatkowej powierzchni na ściany betonowe od wewnętrznej strony zbiornika, która będzie posiadać dopuszczenie do kontaktu ze środkami spożywczymi i na końcu wydłużony proces montażu zbiornika.

Do projektowania takich zbiorników możemy wykorzystać znane metody projektowania zbiorników żelbetowych. Pierwszym udogodnieniem wykorzystania omawianej technologii jest, już na etapie projektowania, zmniejszenie grubości ściany zbiornika, ze względu na brak potrzeby zwiększania otuliny betonowej prętów zbrojeniowych w celu ich zabezpieczenia antykorozyjnego. Na każdy zbiornik wykonywana jest indywidualna dokumentacja konstrukcyjna zatwierdzona przez projektanta z uprawnieniami do projektowania konstrukcji żelbetowych.

« wróć

Materiały do pobrania