Studnie kanalizacyjne o średnicy Ø400 - Ø3500

Wyroby te można zdefiniować jako monolityczne studzienki kanalizacyjne wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) o średnicach nominalnych: od Ø400 mm do Ø3500 mm (większe średnice zgodnie z indywidualnymi ustaleniami) wykonanych techniką spawania ekstruzyjnego i zgrzewania
doczołowego. Przeznaczone są do systemów kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
drenażowej, chemicznej.

Studnie wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Materiał ten cechuje m. in. wysoka odporność na agresywne związki chemiczne, oraz wysoka odporność na ścieranie. Produkowane studnie posiadają sztywność obwodową od 2 do 8 kN/m2 dobieraną w zależności od głębokości posadowienia oraz warunków gruntowych. Prawidłowo dobrana sztywność obwodowa gwarantuje stuprocentową wytrzymałość studni nawet na terenach objętych szkodami górniczymi. Specjalna komora dociążeniowa, umieszczona między kinetą studni a jej dnem po zalaniu betonem gwarantuje stabilność posadowienia studni w gruncie.
Studnie które posiadają średnicę 800mm i wyższą są wyposażone w stopnie złazowe, które spełniają warunki wytrzymałościowe stawiane w polskich normach, oraz są montowane zgodnie z normą PN-B-10729:1999.

Wszystkie elementy studni tzn. podstawa z kinetą lub dnem płaskim, komora studzienna, zwieńczenie studni, ostatecznie są ze sobą połączone metodą spawania ekstruzyjnego i zapewniają szczelną i niezawodną konstrukcje. Każda ze studni wykonywana jest indywidualnie jako produkt jednostkowy wg wymiarów uzgodnionych z zamawiającym.

Studnie typu SZAGRU nie wymagają konserwacji.
Producent zapewnia 12 miesięczny okres gwarancyjny na wyrób, oraz gwarantuje dostawę wolną od wad produkcyjnych.

« wróć

Materiały do pobrania