Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Produkcja standardowa w zakresie od 4 RML do 25 RML

*RML – liczba równoważnych mieszkańców. To przeliczenie każdej ilości innego typu użytkowników na hipotetyczną ilość mieszkańców stałych

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem służącym do oczyszczania ścieków i odprowadzania ich w stanie oczyszczonym do gruntu. Oczyszczane ścieki pochodzą tylko i wyłącznie z obiektu dla którego zostało ono zaprojektowane. Proces oczyszczania następuje w wyniku działania bakterii beztlenowych (osadnik gnilny – pierwsza faza procesu) i bakterii tlenowych (drenaż rozsączający – druga faza procesu). Urządzenie służy do oczyszczania wyłącznie ścieków bytowo – gospodarczych pochodzących z gospodarstw domowych takich jak: woda pochodząca z kąpieli, zmywania, prania oraz ze spłukiwania muszli klozetowych. W większości przypadków urządzenie to działa na zasadzie grawitacyjnego przepływu cieczy.

Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych w Przydomowych Oczyszczalniach Ścieków zachodzi w następujących etapach:

  • podczyszczanie – zachodzi w osadniku gnilnym. Dobrze zaprojektowany i wykonany osadnik usuwa zawiesinę w około 60-75%, BZT-5 w około 40-70 %. Ogólnie można przyjąć, że ścieki na wylocie z osadnika są podczyszczone w ok. 65 %;
  • doczyszczanie – zachodzi w drenażu rozsączającym, którym jest układ drenów ułożonych pod powierzchnią terenu. Zadaniem drenażu jest dotlenienie wstępnie podczyszczonych ścieków i równomierne ich rozprowadzenie w gruncie
« wróć

Materiały do pobrania