separatory tłuszczu o przepływie nominalnym od Q=1l/s do Q=25l/s

Produkcja standardowa w zakresie 1 [l/s] – 25[l/s]

Podstawowym zadaniem separatora tłuszczu jest przetrzymanie cząstek stałych, tłuszczy i substancji olejowych w ściekach szarych tzn. z kuchni i łazienki.
Im mniej jest w ściekach tłuszczu tym łatwiej zachodzi proces oczyszczania i tym rzadziej opróżnia się osadnik gnilny. Ścieki po opuszczeniu separatora grawitacyjnie przemieszczają się do osadnika gnilnego.

Aby móc zainstalować separator tłuszczu, ścieki szare powinny mieć oddzielne wyjście z budynku do separatora.

Separator tłuszczu zbudowany jest z jednolitego zbiornika o poziomej lub pionowej osi posadowienia, wykonanego z płyt PEHD połączonych ze sobą techniką spawania i zgrzewania.

« wróć

Materiały do pobrania