Dotacje

dotacje

"Dotacje na innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"

WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI  
RUR STRUKTURALNYCH Z TWORZYW
TERMOPLASTYCZNYCH

Mamy przyjemność poinformować, że firma SZAGRU  Sp. z o.o. z siedzibą w Studzienicach,  ul. Jaskółek 16 w 2012r. otrzymała promesę premii technologicznej dla projektu pt.
Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych z tworzyw termoplastycznych
w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Firma SZAGRU Sp. z o.o. zawarła 06 grudnia 2012r. umowę na realizację w/w zadania.

Projekt nr POIG.04.03.00-00-707/11-00
Nazwa projektu: "Wdrożenie nowej technologii produkcji rur strukturalnych z tworzyw termoplastycznych"
Wartość projektu: 2 000 000,00 PLN netto

W związku z realizacją w/w projektu zapraszamy do składania ofert:

Zapytanie ofertowe nr 1 - Wykonanie linii technologicznej

Zapytanie ofertowe nr 2 - Budowa hali produkcyjnej

Zapytanie ofertowe nr 3 - Wykonanie robót elektrycznych

Zapytanie ofertowe nr 4 - Wykonanie robót wentylacji i ogrzewania hali

Zapytanie ofertowe nr 5 - Wykonanie drogi dojazdowej

Zapytanie ofertowe nr 6 - Wykonanie robót instalcji wod-kan i p.poż.

 

Kontakt: Marzena Włoszek-Śliwa - kosztorysant - tel. 32 212 87 20 (w. 26)

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

LINKI DO OFICJALNYCH STRON:

- Oficjalny Portal Unii Europejskiej –http://europa.eu

- Portal Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.pl

- Bank Gospodarstwa Krajowego – www.bgk.pl