Aktualności

UWAGA! ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

Uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 20.08.2018r.

zmianie uległa nazwa naszej spółki 

  Szagru Sp. z o.o.    będzie działać pod nazwą:   S plastic Sp. z o.o.

BADANIA

Wykonujemy badania wskaźnika płynięcia MFI różnych tworzyw sztucznych

1 2 3 4 5 6 7 8 »